SAINT PETER & SAINT PAUL

 

Peter – Ježiš mu povedal: „Choď odo mňa, satan!" Ako by si zareagoval ty, keby ti to povedal napríklad tvoj biskup? Alebo manžel/manželka? A potom Peter Ježiša zradil. No mal v sebe niečo, čo nemal Judáš. Mal v sebe odstup od svojho hriechu. Judáš sa so svojou zradou stotožnil a spáchal samovraždu. Peter videl svoj hriech, ale vnímal aj Božie milosrdenstvo – s stal sa svätým. Vďaka Božej milosti...

Pavol – keď pominieme jeho život ako horlivého farizeja a pozrieme sa len na to, čo sa s ním dialo po obrátení, tak tam bolo miesta na zúfalstvo a beznádej až-až. Veď si len predstav – vlastní ho deportovali z Jeruzalema, aby mali pokoj (Sk 9, 30. 31). A na tú dobu to urobili dôsledne – poslali ho domov nejakých tisíc kilometrov od seba. A nechali ho tak. Keby nebolo Barnabáša, ktorý ho vyhľadal a potom aj formoval, tak dnes nemáme svätého Pavla. Ale nemali by sme ho ani v prípade, že by sa na smrť urazil a už nikdy by nechcel mať nič spoločné s kresťanmi, ktorí ho od seba vyhnali. A neskôr? Sám Pavol hovorí: „Od Židov som päť ráz dostal štyridsať bez jednej, tri razy ma bičovali, raz kameňovali, trikrát som stroskotal na lodi, noc a deň som bol na morských hlbinách... (2 Kor 11, 24 – 25). Zvládol to vďaka Božej milosti...

Teraz ja :-) Vychovaný v učiteľskej rodine som bol naučený brať život až priveľmi vážne. Iritoval ma každá nedôslednosť ľudí okolo mňa, zvlášť som bol háklivý na nepresnosť. Až kým mi priateľ raz nepovedal: „Neber sa tak vážne." Strašne som sa urazil. Našťastie len na chvíľu. Potom mi svitlo a asi aj to ma zachránilo, keď som o desať rokov neskôr odišiel od Boha aj Cirkvi... Vrátil som sa vďaka Božej milosti...

A teraz ty. Vieš sa smiať na sebe? Máš zmysel pre humor? Alebo tiež berieš všetko vážne ako kedysi ja? Neboj sa, Boh má aj pre teba cestu oslobodenia a radosti.

Všemohúci a večný Bože, dnešnou slávnosťou svätého Petra a Pavla pripravil si nám veľkú a svätú radosť; pomáhaj svojej Cirkvi, aby vo všetkom nasledovala učenie svätých apoštolov, od ktorých pri svojom zrode prijala dar viery. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Výňatok z: dcza.sk/sk/

 

† † †

 

Peter - Jesus once told him “Get behind me, Satan…” How would you react to that? If your bishop talked to you this way? Or your spouse? Later, Peter even betrayed Jesus. However, Peter had something Judas did not have. He was able to recover from a sin, whereas Judas was attracted to it, to the point of identifying himself with it and committed suicide. Peter saw his sin before him, but he was also greatly aware of God’s mercy and with God’s grace, he became a saint, instead.

Paul – He began as a zealous Pharisee and after his conversion his own people deported him out of Jerusalem. Some thousands of kilometers from home and abandoned, he had many reasons to feel hopelessness and despair. If not for Barnabas, who searched for him and helped in his transformation, we would not have this saint. Likewise, we would not have this saint, if he had been so mortally offended by these Christians, who banished and cast him out. As Paul himself describes his life: “Five times I received from the Jews the forty lashes minus one. Three times I was beaten with rods, once I was pelted with stones, three times I was shipwrecked, I spent a night and a day in the open sea…” (2 Corinthians 11:24-25) He succeeded with the help of his friends and God’s grace.

Now, I (the author) – Brought up in a teacher’s family, I was taught to take life very seriously. I was easily irritated by inconsistency and even more by the incorrectness of anyone around me. Then one day, a friend told me: “Stop taking your-self so seriously!” I was greatly offended by his remark, but thankfully only for a moment. It was not until much later, after I had returned to my faith, that I recognized what he’d said as a grace.

And now you – Are you able to laugh at yourself? Do you have a sense of humor? Or, do you take everything personally, as I used to? Don’t worry, God has a way of freeing you and making you joyful.

 

 

Grant, we pray, O Lord our God, that we may be sustained by the intercession of the blessed Apostles Peter and Paul, that, as through them you gave your Church the foundations of her heavenly office, so through them you may help her to eternal salvation. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.